DEKLARACJA


I. KULTURA I WOLNOŚĆ

  1. Państwa uczestniczące podkreślają, że poszanowanie praw człowieka i podstawowych swobód jest konieczne dla pełnego rozwoju twórczości kulturalnej.
  2. Władze państwowe i publiczne powstrzymają się od naruszania swobody twórczości artystycznej.
  3. Państwa uczestniczące będą popierać i chronić swobodny i niezakłócony rozwój twórczości artystycznej; uznają ważną rolę każdego artysty w społeczeństwie i będą szanować oraz chronić niezależność pracy twórczej.
  4. Uznają  one  potrzebę,  aby rządy zachowały  równowagę między ich podwójną odpowiedzialnością za działania na rzecz wspierania i zapewniania swobody działalności kulturalnej.
  5. Ponadto potwierdzają, że przy różnorodności form działalności kulturalnej w państwach uczestniczących jest wiele sposobów skutecznego reagowania przez rządy na problemy związane ze spuścizną kulturalną.
  6. Państwa uczestniczące potwierdzają swoje poszanowanie dla swobody wypowiadania się i w związku z realizowaniem tej swobody w dziedzinach artystycznych i kulturalnych oświadczają, co następuje:

  6.1. Publikacja dzieł pisanych, wykonywanie i rozpowszechnianie dzieł muzycznych, teatralnych i audiowizualnych oraz ekspozycja prac plastycznych lub rzeźb nie będą podlegać ograniczeniom bądź ingerencji ze strony państwa, z wyjątkiem tych ograniczeń, które są zapisane w ustawodawstwie krajowym i są w pełni zgodne z normami międzynarodowymi.

  6.2. Wyrażają swe przekonanie, że istniejąca w dziedzinach artystycznych i kulturalnych różnorodność środków rozpowszechniania niezależnych od państwa, takich jak: wydawnictwa, rozgłośnie radiowe, przedsiębiorstwa kinowe i telewizyjne, teatry i galerie, pomaga zapewnić pluralizm oraz swobodę ekspresji artystycznej i kulturalnej.
  7. Szanując należycie prawa własności intelektualnej, każda osoba lub niezależna organizacja ma prawo do prywatnego posiadania, użytku i reprodukcji wszystkich rodzajów materiałów kulturalnych, takich jak: książki, wydawnictwa i nagrania audiowizualne oraz środki do ich odtwarzania.
  8. Państwa uczestniczące są zdecydowane wspierać wzajemne poznanie swych kultur. Będą zatem stymulować współpracę i wymianę we wszystkich dziedzinach kultury i pracy twórczej.
  9. Państwa uczestniczące wyrażają przekonanie o bogatym wkładzie, jaki kultury regionalne i lokalne, a także związane z mniejszościami narodowymi, wnoszą do życia kulturalnego.< < < do strony głównej < < <