prof. Simonetta Lux


List Otwarty

Chcę powiedzieć, że jestem zdziwiona przypadkiem artystki Doroty Nieznalskiej, choć prawdę mówiąc - nie do końca, gdyż czasy w jakich żyjemy są bardzo dwuznaczne. Jestem za to pełna gniewu i oburzenia.
Powodem jest fakt, że w obliczu informacji i wiedzy powszechnie dostępnych, w obliczu świadomości i nie podważalności wartości demokratycznych, w obliczu wyrazów solidarności mających charakter kospolityczny, mamy do czynienia z arogancją polityków i trybunałów na ich usługach, które mogą bez cienia wstydu dokonywać aktów cenzury, uznawanych na Zachodzie i w Zjednoczonej Europie demokratycznej za niedopuszczalne. Aktem tym jest skazanie polskiej artystki na 6 miesięcy ograniczenia wolności (w pierwszej instancji) i uzasadnienie tego wyroku argumentami jakie można uznać jedynie za zabójcze dla idei wolności i demokracji.
Dorota Nieznalska, młoda artystka polska, została skazana w XXI wieku na ograniczenie wolności za obrazę uczuć religijnych!!! Przestępstwem uznanym przez nowy polski kodeks karny, była wystawa indywidualna artystki zatytułowana "Pasja" i mająca miejsce w dniach 14.12.2001 - 21.01.2002 w gdańskiej galerii "Wyspa Progress". Przedmiotem obrazy był fragment instalacji wyjęty z kontekstu - "obiekt w formie krzyża greckiego, na jakim znajdowały się męskie genitalia".
Drugim aktem cenzorskim i krzywdzącym z punktu widzenia karnego, i cywilnego było zamknięcie galerii "Wyspa Progress", będącej jedną z najbardziej znanych i cenionych w Polsce postkomunistycznej.
Myślę, że skazanie artystki polskiej za "obrazę uczuć religijnych" stanowi obrazę jednego z najważniejszych fundamentów demokratycznych - "rozdziału Państwa i Kościoła".
Jako Profesor Katedry Sztuki Współczesnej Uniwersytetu "La Sapienza" w Rzymie i Dyrektor Muzeum Laboratorium Sztuki Współczesnej, przy tymże Uniwersytecie, deklaruję że uzasadnienie wyroku wydanego na artystkę Nieznalską "W ocenie sądu wymierzenie grzywny byłoby w tej sprawie absolutnie bezzasadne z jednego choćby powodu. Oskarżona przez skandal który sama wywołała niewątpliwie stanie się osobą znaną, już jest osobą znaną, będzie zapraszana na najróżniejsze wystawy i zgromadzenie 2000 złotych grzywny jest żadną dolegliwością. Dlatego sąd uznał iż właściwą karą będzie ograniczenie wolności." stanowi ciężką obrazę w stosunku do Wspólnoty Artystów i Kultury wszystkich państw demokratycznych.
Jak 1 maja 2004 roku może wejść do Unii Europejskiej, Państwo uznające się za demokratyczne i nie respektujące wolności ekspresji i wolności sztuki?
Chyba należy przypomnieć Polsce, że Sztuka i działania twórcze są uznane na forum międzynarodowym za święte. Tak samo za święte są uznane miejsca w jakich tworzy się i wystawia sztukę, od wieków uznawane za Świątynie Sztuki. Na równi z jakąkolwiek religią jest chroniona wolność tworzenia symboli i znaków sztuki, gdyż mają one charakter "świadectwa" i "archetypu" kulturalnego. Wolność ta jest uznana przez filozofię, estetykę, literaturę i nauki historyczno-artystyczne w całym świecie cywilizowanym - od czasów Dantego Alighieri po czasy Erwina Panofskyego, Umberta Eco i Catherine Millet (cytując tylko kilka nazwisk). Siłą mojego autorytetu i funkcji, oświadczam iż żadne prawo karne nie może być aplikowane w stosunku do dzieła sztuki i procesu twórczego, uważanych za święte.
Siłą mojego autorytetu i funkcji deklaruję, że dzieło "Pasja" artystki Doroty Nieznalskiej jest DZIEŁEM SZTUKI.
Wyrażam moją solidarność artystce Dorocie Nieznalskiej oraz gratuluję wszystkim tym, którzy ją wspierają.
Mam nadzieję, że wyrok w sprawie artystki polskiej, który ma zapaść 29 maja 2004 roku, będzie uniewinniający. Pora aby również w Polsce oddać "Bogu to co boskie, a Artyście oddać Sztukę".

Prof. Simonetta Lux

Cattedra di Storia dell'arte contemporanea Universita di Roma 1 "La Sapienza"


Roma, 27 aprile 2004

Tłumaczyła Agnieszka Zakrzewicz


"Przypadek Nieznalskiej" został przedstawiony podczas debaty w Narodowej Galerii Sztuki Nowoczesnej w Rzymie.
Deklarację prof. Simonetty Lux poparli profesorzy włoscy:
Antonella Greco, Margherita Guccione, Lucio Barbera, Roberto Secchi, Alberto Abruzzese, Gianni Accosto, Bepe Barbieri, Giuseppe Cappelli, Paolo Cola Giacomo, Alessandra Capucione, Orazio Carpensano, Cesare De Fessa, Valeria Giordano, Paola Gregari, Isabella Pezzini, Gianni Pugliesi
c


< < < do strony głównej < < <