Rozprawa piąta, 13 kwietnia 2005 roku, godzina 9.00, sala 43, Sąd Rejonowy w Gdańsku, ul.Nowe Ogrody 30Kolejna rozprawa w procesie przeciwko Dorocie Nieznalskiej:

Rozprawa 6 kwietnia została odwołana z powodu żałoby narodowej po śmierci papieża. Także zostały odwołane demonstracje poparcie dla Doroty Nieznalskiej, jak Dzień Wolności Wypowiedzi organizowany przez partie Zielonych. Przy następnych rozprawach Zieloni zapowiadają przyjęcie inych form manifestowania poparcia - jakich - to się okaże!...Komunikat partii Zielonych:
13 kwietnia 2005, w dniu kolejnej rozprawy przed gdańskim sądem artystki Doroty Nieznalskiej, oskarżonej o obrazę uczuć religijnych, gdańscy Zieloni 2004 zrezygnowali z pikiety przed sądem. Uznaliśmy, że cele dotychczasowych pikiet - zapewnienie warunków do bezstronnych obrad sądu i pokazanie naszego silnego poparcia dla Doroty Nieznalskiej i wolności wypowiedzi, zostały osiągnięte.

Nie jesteśmy zainteresowani potyczkami słownymi ze stojącą przed sądem kilkuosobową grupą Młodzieży Wszechpolskiej i starszych osób. Grupy te - choć twierdzą, że przychodzą bronić moralności - stosują retorykę nienawiści i przemocy.

Dlatego w dniu kolejnej rozprawy Doroty Nieznalskiej Zieloni wysłali na salę sądową swoich obserwatorów. Natomiast akcję informacyjną przeprowadzono o godz. 12.30 na Uniwersytecie Gdańskim. Zostały rozdane ulotki przed Audytorium B, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Koło gdańskie 2, Zieloni 2004***
Krzyż jest krzyżem
(Zapłacić za obrażenie się)
Kolejna rozprawa przeciwko Dorocie Nieznalskiej odbyła się 13 kwietnia 2005 roku o godzinie 9.00 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku.
Była to, o tyle nowa sytuacja, iż Sąd rozpoczął przesłuchania świadków. Na początek Sąd będzie przesłuchiwał 19 osób poszkodowanych - świadkowie oskarżenia. Na tej rozprawie udało się jednak przesłuchać dopiero dwóch świadków. Okazuje się, że poapelacyjny skład sędziowski postanowił dokładnie przesłuchać nie tylko oskarżoną Dorotę Nieznalską, ale również świadków.
Procedura wyglądała następująco - najpierw świadkom zadaje pytania Sąd, następnie, jeśli zachodzi taka konieczność, strony, tzn.: Oskarżyciel, Obrońca, Oskarżona.
Kolejne przesłuchania potwierdzają jedynie absurdalność całego procesu i niewiedzę oraz brak świadomości ze strony tzw. "osób poszkodowanych" i oskarżyciela posiłkowego.

Poszkodowany numer 1:
Stanisław Żyła, 62 lata, wykształcenie wyższe, pedagog.
Szczególnie pierwsze przesłuchanie okazało się niezwykle owocne w "chwytliwe" komentarze, doskonale zresztą wyłapane przez prasę lokalną. Padły bowiem oskarżenia osoby w ogóle nie związane z tym procesem - Arcybiskupa Gdańska, któremu, według świadka bliżej jest do Gwiazdy Dawida, niż do katolicyzmu. Swoją drogą retoryka przyjęta przez sympatyków i członków LPR-u jest zastanawiająca i być może wynika z szerszego problemu natury społecznej, jaki funkcjonuje w Polsce. W trakcie procesu i w jego kuluarach bardzo często pojawiają się komentarze na temat relacji pomiędzy krzyżem, a gwiazdą Dawida, z nich zaś wynika, że gdyby tego samego zabiegu artystycznego dokonać na symbolach religijnych z obszaru innych kultur, katolicy polscy poczuliby się lepiej? Sędzia jednak błyskawicznie reagował na tego rodzaju komentarze. Kolejną kwestią stało się nazywanie przez świadka Doroty Nieznalskiej - oskarżonej - "skazaną".
Kolejne pytania Sądu i odpowiedzi świadka coraz mocniej wskazywały na brak spójności i logiki zarówno działań sprzed 3 lat, jak również samej wypowiedzi. Telewizja TVN pokazywała bowiem niepełny obraz realizacji Doroty Nieznalskiej, a w galerii pracy nie widzieli, mimo, jak relacjonuje świadek, chęci zapłacenia przez poszkodowanych artystce za odsłonięcie pracy!
W końcu, wobec powoływania się świadków i oskarżenia na polski katolicyzm, padło bardzo istotne pytanie ze strony Sądu:
Dlaczego zatem zgłosiło się tylko 19 osób jako poszkodowanych, a nie te kilka milionów polskich katolików?
Dlaczego pan chciał zapłacić za obrażenie się?
Liczył się pan z tym, że będzie pan w oryginale obrażony?
Widać w jakim kierunku Wysoki Sąd idzie!!!


Poszkodowany numer 2:
Marian Kwapisz, 70 lat, wykształcenie wyższe, nauczyciel.
Tutaj z kolei głównym punktem przesłuchania stało się zbadanie na ile nieświadome obrażenie czyichś uczuć może dyskwalifikować akt oskarżenia go za ten czyn. Przed Sądem jednak stało bardzo trudne zadanie. Wydawałoby się że jest to prosta, nieskomplikowana kwestia. Jednak zaistniała potrzeba odwołania się do przykładów. Te zaś wzmocniły element absurdu tego procesu. Przykłady odwoływały się albo do sytuacji z życia dziecka, albo były związane z sytuacją imaginacyjną - odwiedzin dzikiego plemienia przez świadka, które w dowód uznania umieściłoby męskie genitalia na krzyżu...

Proces obserwowała: Agata RogośKolejne terminy rozpraw:

17 czerwca godz 12.00 sala nr 43

21.06.05 godz 8.30 sala nr 43

22.06.05 godz 13.00 sala nr 43

24.06.05 godz 8.30 sala nr 43

28.06.05 godz 12.00 sala nr 43

29.06.05 godz 12.30 sala nr 43

05.07.05 godz 8.30 sala nr 43

06.07.05 godz 12.30 sala nr 43

08.07.05 godz 12.00 sala nr 43

***


Po atakach zwolenników LPR i Młodzieży Wszechpolskiej na Dorotę Nieznalską na terenie sądu, postanowiono zwiększyć środki bezpieczeństwa. Dorota Nieznalska jest prowadzona na rozprawy i wyprowadzana z sądu pod ochroną.
  <   <   <