Rozprawa szósta, 17 czerwca 2005 roku, godzina 12.00, sala 43, Sąd Rejonowy w Gdańsku, ul.Nowe Ogrody 30


Trwało przesłuchiwanie świadków oskarżenia (19 osób).


W Krakowie partia Zielonych zorganizowała w południe na Rynku Głównym akcję informacyjną polegającą na rozdawaniu ulotek z opisem sprawy Doroty Nieznalskiej. Celem akcji było przybliżenie problemu jak największej liczbie osób i dostarczenie bazowych informacji, faktów, tak aby mogli wyrobić sobie własne zdanie na temat procesu i działań LPR wraz z Młodzieżą Wszechpolską w tej sprawie oraz wobec sztuki i kultury współczesnej w Polsce.
Zostało rozdanych kilkaset ulotek (tekst ulotki znajduje się poniżej). Można było także przeglądać stronę www poświęconą procesowi i dokumentacji twórczości Doroty Nieznalskiej. Na płycie rynku stała sztaluga ze zdjęciem instalacji "Pasja" (znajdującej się w areszcie policyjnym).
W czasie akcji miało miejsce wiele interesujących rozmów zarówno ze zwolennikami jak i przeciwnikami artystki.
Akcja udowadnia, że obraz tej sprawy przekazany społeczeństwu przez media jest brutalnie uproszczony (instalacja to genitalia na krzyżu, a celem i motywacją wykonania tej pracy była chęć artystki zaistnienia przez skandal).
Informacja jest niezwykle potrzebna!!!
Zrób akcje informacyjną w swoim mieście!!!
***Sztuka to nasza PASJA - informacja o procesie Doroty Nieznalskiej

17 czerwca odbędzie się kolejna rozprawa w powtórzonym procesie Doroty Nieznalskiej.

O co chodzi?
Artystka Dorota Nieznalska wystawiła w galerii Wyspa w Gdańsku instalację PASJA. Pojęcie instalacji w sztuce oznacza formę przestrzenną, aranżację przestrzeni trójwymiarowej (rzeczywistej), najczęściej w taki sposób by umożliwić widzowi fizyczną obecność w przestrzeni dzieła.
Instalacja PASJA składała się z projekcji filmu wideo na dużym ekranie (film przedstawiał zbliżenie twarzy ćwiczącego w siłowni mężczyzny). Oraz zawieszonego w przestrzeni przed ekranem obiektu z metalu w formie krzyża (o wymiarach około 1mx1m i grubości 20 cm). Na krzyżu była naklejona fotografia, przedstawiająca fragment bioder i ud mężczyzny, przycięta do formy obiektu w taki sposób, że w punkcie centralnym, na przecięciu ramion krzyża, znajdował się obraz genitaliów. Przestrzeń wypełniały odgłosy ćwiczenia w siłowni. Wystawa odbyła się na przełomie roku 2001/2002.
Grupa posłów i działaczy Ligi Polskich Rodzin i Młodzieży Wszechpolskiej uznała, że ta instalacja obraża ich uczucia religijne i złożyła doniesienie do prokuratury o popełnienie przestępstwa z artykułu 196 KK ("obraza uczuć religijnych innych osób, znieważenie publiczne przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch").
Sprawa trafiła do sądu w Gdańsku w kwietniu 2002. W lipcu 2003 sąd pierwszej instancji skazał Dorotę Nieznalską na karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności polegającego na wykonywaniu nieodpłatnie kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym i pokrycie kosztów procesu w całości. W kwietniu 2004 sąd w drugiej instancji uchylił wyrok i nakazał przeprowadzenie procesu od początku. Powtórny proces rozpoczął się w listopadzie 2004 roku.
Uzasadniając swoją decyzję sąd apelacyjny stwierdził, m.in., że nie zostały wzięte pod uwagę wyjaśnienia oskarżonej Doroty Nieznalskiej, czyli to ze konsekwentnie zaprzecza ona iż jej celem było obrażanie uczuć religijnych i że instalacja nie jest pracą dotyczącą tematyki religijnej. Według jej słów instalacja to "krytyka męskości", wzorców, wyobrażeń, stereotypów, przesądów na temat męskości funkcjonujących w naszej kulturze.
Duszpasterz środowisk artystycznych w Gdańsku, ksiądz Niedałtowski, powiedział, że dla niego rozstrzygająca jest kwestia woli - skoro artystka twierdzi że nie chciała obrażać, to należy przyjąć jej słowa.
Niestety, takiej postawy nie przyjmują politycy i działacze Ligi Polskich Rodzin. Pomimo stanowiska sądu i kościoła powtarzają, także publicznie, że celem artystki była świadoma obraza uczuć religijnych katolików. Rozpowszechnia też bardzo uproszczony opis instalacji PASJA jako przedstawienie "genitaliów na krzyżu".
Dorotę Nieznalską przedstawia się jako osobę dążącą do zyskania sławy poprzez wywołanie skandalu.
Skutkiem atmosfery wywołanej przez LPR wokół artystki jest to, że ma ona ogromne trudności w kontynuowaniu swojej drogi artystycznej. Od rozpoczęcia procesu nie miała żadnej wystawy indywidualnej (wystawy w Słupsku i Ostrowie Wielkopolskim zostały odwołane w ostatniej chwili).
Liga Polskich Rodzin wszystkimi siłami kreuje i podtrzymuje atmosferę skandalu. Nie zwraca przy tym uwagi iż dzieje się to kosztem rozwoju kultury w Polsce. Zastraszenie dyrektorów galerii powoduje, że nie powstaje wiele dzieł sztuki, nie odbywają się wystawy, nie są wydawane publikacje, nie są organizowane debaty, spotkania.

SPRÓBUJ SAM WYROBIĆ SOBIE WŁASNE ZDANIE NA TEMAT TEJ SPRAWY.

Informacje i reprodukcje prac Doroty Nieznalskiej na stronie:
http://www.spam.art.pl/nieznalska


***
Kolejne terminy rozpraw:

21.06.05 godz 8.30 sala nr 43

22.06.05 godz 13.00 sala nr 43

24.06.05 godz 8.30 sala nr 43

28.06.05 godz 12.00 sala nr 43

29.06.05 godz 12.30 sala nr 43

05.07.05 godz 8.30 sala nr 43

06.07.05 godz 12.30 sala nr 43

08.07.05 godz 12.00 sala nr 43
  <   <   <