UCHWAŁALIST OTWARTY

Stowarzyszenie Fort Sztuki, jego Władze i Członkowie, oraz skupione wokół Stowarzyszenia Środowisko Artystyczne, wyrażamy najgłębsze zaniepokojenie akcją sądową, która została podjęta przeciw Dorocie Nieznalskiej z powodu formuły artystycznej jaką zastosowała ona w realizacji swojej instalacji "Pasja".

Uważamy, że akcja ta, przybierająca postać prześladowania sądowego, stwarza niebezpieczny precedens, który jest zagrożeniem wolności twórczej, a tym samym wolności wypowiedzi w Naszym Kraju, przez co godzi w zdobycze demokracji, których wywalczenie przyszło Nam z takim trudem. Tym samym, zostają podważone fundamenty Państwa i Społeczeństwa w którym żyjemy i pracujemy.

Jednocześnie wyrażamy najgłębsze przekonanie, że wolność debaty publicznej stanowi jeden z najistotniejszych warunków rozwoju kultury. Tym samym nie może być obszarów, tematów, zagadnień o których nie wolno mówić, których nie wolno dotykać i zajmować wobec nich krytycznego stanowiska. Instalacja Doroty Nieznalskiej "Pasja", a także tematyka jaką artystka konsekwentnie podejmuje w swojej dotychczasowej twórczości, to głos w dyskusji, który jest zarazem częścią dyskursu krytycznego stanowiącego niezbędny składnik żywej kultury. W tym też sensie, praca ta dotyczy kwestii ogólnych i nie jest atakiem wymierzonym przeciw komukolwiek personalnie.

Z poważaniem,

Artur Tajber, prezes
Łukasz Guzek, v-prezes
Barbara Maroń, skarbnik
Paweł Górecki, sekretarz
Paweł Chawiński, sekretarz
< < < do strony głównej < < <